History of electronic cigarettes Ep.1

 

 

 

ที่มาและประวัติ ของ บุหรี่ไฟฟ้า แบบเข้าใจง่าย Ep. 1

 

 

 

Loading


ประวัติบุหรี่ไฟฟ้า ในปัจจุบันผู้คนส่วนมากหันมาใช้บุฟรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดและรูปทรงที่หลากหลาย บ้างใกล้เคียงกับบุหรี่มวนทั่วไป บ้างคล้ายซิการ์ หรือบางทีมีลักษณะคล้ายปากกา เป็นต้น (รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปทรงและขนาดของบุหรี่ไฟฟ้า) บุหรี่ไฟฟ้าใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้ความร้อน ทำให้นิโคตินเหลวซึ่งถูกสกัดมาจากใบยาสูบที่อยู่ในรูปแบบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเกิดการระเหย และผู้ใช้ก็สูบไอระเหยนั้นเข้าไป ช่วยให้ผู้สูบยังคงได้รับสารนิโคติน (เรียกว่า Vape) จึงช่วยลดความเสี่ยงในการรับสารพิษเพราะไม่มีการเผาไหม้เหมือนบุหรี่มวนทั่วไป ในปัจจุบันผู้ใช้สามารถปรับระดับของนิโคตินในน้ำยาได้ตามความต้องการ (แม้กระทั่งเหลือ 0)


อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จากข้อมูลประวัติบุหรี่ไฟฟ้า ต่างๆ ยังคงไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย 100% (เพราะการจะยืนยันได้ต้องติดตามผลเป็นระยะเวลาเป็นสิบปี)แต่ก็มี งานวิจัย จำนวนมากทั่วโลกสรุปไปในทางเดียวกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนทั่วไป จึงทำให้ในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าถูกใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ยังคงต้องการสูบบุหรี่ต่อไปแต่ต้องการสุขภาพที่ดีขึ้น และผู้ที่ใช้เพื่อต้องการลดการบริโภคบุหรี่มวนเพื่อนำไปสู่การเลิก หรือใช้ทดแทนบุหรี่มวนสำหรับผู้ที่ต้องพึงพิงสารนิโคติน ซึ่งจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นนี้ บางประเทศบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐให้ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ เช่น หน่วยงานสาธารณสุขในประเทศอังกฤษ และหน่วยงานสาธารณสุขประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงสมาคมโรคมะเร็งในสหรัฐอเมริกา และสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทั่งองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่าการเลิกใช้ยาสูบไปเลยย่อมดีที่สุด แต่สำหรับผู้ที่ไม่คิดจะเลิกหรือยังเลิกไม่ได้ บุหรี่ไฟฟ้าคือทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า อย่าง Kardinal Stick อุปกรณ์ทดแทนนิโคติน ที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย ทดทาน พกพาสะดวก ไม่ส่งผลอันตรายต่อคนรอบข้าง และปราศจากการเผาไหม้

“ถ้าคุณสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าคือทางเลือกของคุณ
แต่ถ้าหากคุณไม่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่จำเป็นสำหรับคุณ”

“ถ้าคุณสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าคือทางเลือกของคุณ
แต่ถ้าหากคุณไม่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่จำเป็นสำหรับคุณ”


ด้วยความปราถนาดีจาก
: RELX THAILAND
https://relxthailandclub.com/
: KARDINAL STICK THAILAND
https://kardinalthailand.com/
#relx
#relxthailand
#สุขภาพที่ปลอดภัย
#Kwitsmoking
#ksThailand
#kardinalstick
#ks
#kardinalstickth
#เลิกบุหรี่
#นวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่

Loading