Monthly Archives: March 2020

Covid-19 แพร่กระจายไปถึง 28 จังหวัด !!!

Covid แพร่เชื้อไปถึง 28 จังหวัด

ณ ปัจจุบันเชื้อ Covid ก็ยังมีการแพร่กระจายจากคนไปสู่คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางกระทรวงสาธารณสุข และ กรมควบคุมโรค ได้ทำการพยายามหาคนที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เพื่อทำการกัดตัวไม่ให้ทำการไปแพร่เชื้อเพิ่ม และนำตัวมายังโรงพยาบาลหรือสถานที่รักที่การรักษาเกี่ยวกับ ไวรัสชนิดนี้ ณ ตั้งแต่เชื้อไวรัสนิดนี้เข้ามา จนถึงปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุข ก็ยังไม่สามารถรวบรวมผู้ติดเชื้อมารักษาได้ทั้งหมด เนื่องจากเชื้อมีการแพร่กระจายได้ง่าย และรวดเร็วมาก โดยจากข่าวเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid ทางกรมควบคุมโรค ได้ออกมารายงานว่า พบว่ามีผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ 25 จังหวัด โดยรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมารายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 60 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อภายใน 25 จังหวัด ทั้งหมด 272 ราย รักษาตัวอยู่ในรพ. จำนวน 229 ราย รักษาตัวหายและกลับบ้านแล้ว จำนวน 42 ราย และเสียชีวิต จำนวน 1 ราย ข่าวล่าสุด ณ วันที่ […]

Loading