Monthly Archives: June 2020

POD System เทรนล่าสุดของคนอยากเลิกบุหรี่

มารู้จักกับ POD System บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ที่มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก แต่ประสิทธิภาพไม่เล็ก และยังถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ เลิกบุหรี่ อีกด้วย

Loading