Tag Archives: โควิด-19

แนะนำ clicknic แอปฯคัดกรองโควิด-19

สปคม.และคลิกนิก ได้มีการนำเทเลเมดิซีน(Telemedicine) มาใช้ในขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยจาก โควิด-19 เบื้องต้น ผ่านทาง “คลิกนิก แอปพลิเคชัน” (clicknic Application) ได้ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง แนวคิดในการริเริ่มสร้าง clicknic จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่ แต่กลับแพร่ระบาดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว  ทำให้ทางโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่เปิดรับการรักษาสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน จนเกิดความแออัดในบางโรงพยาบาลและมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไปยังผู้ที่ปกติภายในโรงบาล ล่าสุดจึงได้มีเปิดตัว แอปพลิเคชัน “clicknic (คลิกนิก)” ที่ใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดย สปคม. เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดในการนำ เทเลเมดิซีน(Telemedicine) มาใช้ในขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โดยได้ร่วมกับ คลิกนิก เทเลเมดิซีน เพื่อเปิดบริการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสเบื้องต้น ผ่านทาง “คลิกนิก แอปพลิเคชัน” (clicknic Application) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดความวิตกกังวล ลดการเคลื่อนที่ของผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางมาตรวจเองภายในโรงบาล และยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้เข้ามารับการตรวจยังโรงพยาบาลแทน “Clicknic” คืออะไร นายนีล นิลวิเชียร ประธานกรรมการบริหาร คลิกนิก เทเลเมดิซีน ได้ออกมาเผยว่า คลิกนิก เทเลเมดิซีน เป็นบริการทางการแพทย์ […]

Loading