Tag Archives: สูบบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นคำตอบสำหรับคนรุ่นใหม่ ใช่หรือไม่?

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นคำตอบสำหรับคนรุ่นใหม่ ใช่หรือไม่?

          บุหรี่ไฟฟ้า เป็นเรื่องที่วัยรุ่นหันมาให้ความสนใจ เหตุใด บุหรี่ไฟฟ้า ถึงเป็นที่นิยม เป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงหรือไม่ และความปลอดภัยจริงๆของบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรกันแน่           จากผลการวิจัยในประเทศอังกฤษ พบว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ ได้ถึง 18% ในขณะที่ยาช่วยเลิกบุหรีได้เพียง 9.9% เท่านั้น แต่ควรระวัง ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า การเลือกใช้ควรพิจารณาข้อมูลและความรู้ถึงผลข้างเคียงอย่างรอบคอบ         เมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดา บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่การสูบบุหรี่ไม่ว่าประเภทไหนก็ต้องพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพ บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงอย่างที่โฆษณาจริงหรือไม่?           ปัจจุบันข้อมูลวิจัยทางกรแพทย์ ยังไม่มีงานวิจัยใดที่บอกได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้จริง เช่นกันกับในแง่ของความปลอดภัยที่ยังมีข้อมูลชัดเจน ทั้งนี้มีตัวอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งในประเทศอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้า โดยได้มีการทำการทดลองเก็บข้อมูล โดยการนำเอาผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่จำนวน 890 ราย มาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งให้กลุ่มแรกนั้นทำการเลิกบุหรี่ด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนอีกกลุ่มให้ทำการเลิกบุหรี่ด้วยการรับยาเลิกบุหรี่ โดยทั้ง 2 กลุ่มเข้ารับการทดลองต่อเนื่อง 3 เดือน ควบคู่กันไปกับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเพื่อเลิกบุหรี่จนกระทั่งครบ 1 ปี ผลปรากฏว่า กลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลิกบุหรีได้ 18% ส่วนในกลุ่มที่ใช้ยาสามารถเลิกบุหรี่ได้ 9.9% ปลอดภัยจริงหรือไม่ สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเสี่ยงภัยอะไรหรือเปล่า? […]

Loading