Tag Archives: ทางเลือกในการเลิกบุหรี่

เลิกบุหรี่…เลิกทำร้ายตัวเองและคนรอบข้าง

เลิกบุหรี่...เลิกทำร้ายตัวเองและคนรอบข้าง

ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้บุหรี่ เพื่อลดความเครียด หรือตามกระแสเป็นจำนวนมาก แต่รู้หรือไม่ว่าการลดความเครียดด้วยวิธีนี้กลับส่งผลเสียทั้งตัวเราเอง และคนรอบข้างเป็นอย่างมาก หากอยากเลิกบุหรี่ อยากลดความเครียดแต่ไม่ส่งผลเสียต่อเรา และคนรอบข้าง เรามีคำตอบ

Loading